Umowy Erasmus+/ Erasmus+ agreements

Aktualna lista umów międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją przez Politechnikę Lubelską programu Erasmus+ (KA103) znajduje się na nowej stronie Biura Kształcenia Międzynarodowego.

Link do nowej strony znajduje się tutaj.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury zawierania umów międzyinstytucjonalnych udziela Patrycja Wójtowicz <p.wojtowicz@pollub.pl>.

 

Istnieje możliwość realizacji wyjazdów w ramach umów zawartych w ramach innych wydziałów niż macierzysty, pod warunkiem otrzymania zgody koordynatora wydziałowego danego wydziału oraz instytucji zagranicznej.

Możliwy jest także wyjazd do uczelni, której nie ma na liście. Warunkiem jest uczestnictwo wybranej uczelni w programie Erasmus+ oraz zawarcie umowy międzyinstytucjonalnej związanej z realizacją przez Politechnikę Lubelską programu Erasmus+ pomiędzy Politechniką Lubelską a daną instytucją zagraniczną. 

Szczegółowe zasady zawierania umów międzyinstytucjonalnych reguluje Zarządzenie Nr R-35/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r.

You can also choose University listed under other faculty subject to the Faculty Coordinator and the University s consent. It is also possible to study at University which is not listed here as long as it participates in the Erasmus+ programme and it is willing to sign the inter-institutional agreement with LUT. 


Załącznik do Zarządzenia Nr R-35/2017 Karta Umowy Pobierz
Zarządzenie Nr R-35/2017 Rektora PL z 5.09.2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad zawierania umów międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją przez Politechnikę Lubelską programu Erasmus+ Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 15-11-2018
 
Odwiedziło nas : 12682538 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska