Studenci niepełnosprawni

Studenci niepełnosprawni otrzymują w programie Erasmus+ status uczestnika nie otrzymującego dofinansowania (wyjazd z dofinansowaniem zerowym). Dofinansowanie wyjazdu studenta niepełnosprawnego jest pokrywane ze środków projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” PO WER.

Osoba niepełnosprawna realizująca mobilność w programie Erasmus+ ma prawo otrzymać w ramach kategorii „Wsparcie uczestników ze specjalnymi potrzebami” dodatkowe środki na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, bez których realizacja wyjazdu nie byłaby możliwa oraz które nie są zapewnione przez uczelnię/instytucję przyjmującą lub nie są finansowane z innych źródeł, np:
-koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika,

-koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego,
-koszty specjalnej opieki medycznej,
-koszty specjalnych materiałów dydaktycznych,
-koszty specjalnego ubezpieczenia medycznego,

-koszty zakupu leków w trakcie pobytu na wymianie i inne.

O dodatkowe fundusze może starać się każdy student legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia.

Zachęcamy do zapoznania się z "Warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+" oraz z "Wnioskiem o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami".

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 26-08-2016
 
Odwiedziło nas : 12696698 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska