Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o pobranie załączonych plików i uzupełnienie ich elektronicznie.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy wydrukować dwustronnie, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu w celu uzupełnienia informacji o studiach i potwierdzenia średniej ocen. Do formularza należy dołączyć List Intencyjny (uzupełniony i podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej). Oba dokumenty należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego w terminie do 31 marca 2018r.

Lista koordynatorów wydziałowych znajduje się tutaj.


Formularz zgłoszeniowy SMP Pobierz
List Intencyjny Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 28-02-2018
 
Odwiedziło nas : 12696534 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska