O projektach/ About the programme


Mobilność edukacyjna między krajami programu

Projekt mobilności dotyczący współpracy z krajami programu obejmuje:

1) mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

2) mobilność pracowników uczelni:

  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów;
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.).

Termin realizacji projektu:

  • 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r. Nr projektu 2016-1-PL01-KA103-024810
  • 01.06.2017 r. - 31.05.2019 r. Nr projektu  2017-1-PL01-KA103-036536

Kraje Programu w pełni uczestniczące w projekcie:

 

Państwa członkowskie UE
Belgia
Bułgaria
Czechy
Dania
Niemcy
Estonia
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Chorwacja
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

 

Kraje spoza UE

Była jugosłowiańska
republika Macedonii

Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Turcja

 Informacje na temat programu Erasmus Plus znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez Narodową Agencję: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną programu  www.erasmusplus.org.pl oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim.


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 26-11-2017
 
Odwiedziło nas : 12696031 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska