Politechnika Lubelska w projekcie Europejski Uniwersytet Wschodni!

W lutym 2015 Politechnika Lubelska oficjalnie przystąpiła do udziału w projekcie Europejski Uniwersytet Wschodni.

Umowa partnerska w celu realizacji projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni" pomiędzy Gminą Lublin jako Koordynatorem Projektu a Politechniką Lubelską jako Partnerem Projektu została oficjalnie podpisana. Sygatariuszem umowy ze strony Politechniki jest Pani Porfesor dr hab. Marzenna Dudzińska, Prorektor ds. Nauki PL. Zadaniami Politechniki Lubelskiej w ramach EUW są:

  • przeprowadzenie badania istniejących rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących oferty dla studentów zagranicznych w innych miastach Polski i innych krajach UE;
  • opracowanie nowego kierunku studiów lub specjalizacji dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego;
  • opracowanie raportu z wizyty studyjnej z warsztatami zawierającego dobre praktyki i zbiór doświadczeń partnera zagranicznego;
  • udział w 3 wizytach studyjnych z warsztatami, spotkaniu roboczym partnerów, konferencji podsumowującej projekt.

Całkowity koszt działań Politechniki Lubelskiej w projekcie wynosi 17 862,00 EUR.

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 17-01-2016
 
Odwiedziło nas : 12695979 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska