Nowa specjalizacja

W ramach projektu "Europejski Uniwersytet Wschodni", Politechnika Lubelska otwiera specjalizację na studiach drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska - Sustainable Building.

Otwarcie specjalizacji planowane jest na luty 2017. Specjalizacja trwa 3 semestry, przy czym student zdobędzie 30 punktów ECTS, co spełnia europejskie standardy.

Specjalizajca skierowana jest do absolwentów kierunków Inżynierii Środowiska oraz Budownictwa i Architektury, którzy chcą studiować w języku angielskim i planują przyszłą karierę w specjalistycznych firmach lub pracowniach projektowych na rynku europejskim.

Specjalizacja Sustainable Bulding wychodzi na przeciw potrzebom rynku i obecnym trendom łączenia ochrony środowiska z rozwojem technologicznym. Ponadto, obniżenie zużycia energii jest kluczowym elementem założeń zrównoważonego rozwoju, który obejmuje ekonomiczną eksploatację zasobów energii, jak również ochronę środowiska i klimatu. Głównym celem budownictwa energooszczędnego jest redukcja negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, racjonalne zuzycie energii, wody i innych zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, odpadów i poziomu degradacji środowiska natualnego.

Specjalizacja kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, zaznajamiając ich również z dyrektywami unijnymi dotyczącymi środowiska naturalnego i ochrony klimatu oraz charakterystyki energetycznej budynków.

Efekty kształcenia dla specjalności Budownictwo energooszczędne przyjęte zostały Uchwałą Nr 34/2015/VI Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku "inżynieria środowiska" prowadzonych na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Uchwałą nr 19a/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 17.09.2015r. zaakceptowano program studiów i uruchomienie specjalności od lutego 2017 roku. W ramach specjalności realizowane będą takie przedmioty jak:

 • Statystyka;
 • Chemia środowiska;
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich;
 • Zarządzanie środowiskiem;
 • Planowanie przestrzenne;
 • Biofizyka;
 • Podstawynormalizacji;
 • Podstawy zarządzania; 
 • Alternatywne źródła energii;
 • Ekologia i zrównoważony rozwój;
 • Nowoczesne materiały budowlane w aspekcie rozwiązań energooszczędnych;
 • Komfort cieplny w budynkach pasywnych;
 • Instalacje grzewcze w budynkach pasywnych;
 • Wentylacja i klimatyzacja w budynkach pasywnych;
 • Instalacje wod.-kan. w budynkach pasywnych;
 • Charakterystyka energetyczna budynku;
 • Układy sterowania i automatyki w budownictwie pasywnym;
 • Budynki inteligentne;
 • Fotowoltaika;
 • Komputerowe wspomaganie projektowania (PHPP);
 • Utylizacja i recykling materiałów budowlanych;
 • Ocena oddziaływania budynku na środowisko;
 • Ocena cyklu życia urządzeń i produktów;
 • Kosztorysowanie;
 • Przydowmowe oczyszczalnie ścieków;
 • Monitoring środowiska;
 • Hydraulika stosowana;
 • Fizyka budowli;
 • Rozwiązania konstrukcyjne budynków pasywnych - budownictwo energooszczędne;
 • Technologia robót budowlanych i wykończeniowych;
 • Innowacyjne systemy technologiczne w budownictwie.

Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 07-11-2016
 
Odwiedziło nas : 12682425 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska