Partnerzy

Koordynator i partnerzy projektu Europejski Uniwersytet Wschodni

GMINA LUBLIN - KOORDYNATOR PROJEKTU

 Mieszkańcy  ok. 340 000
 Uczelnie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
 Studenci  ok. 75 000
 Studenci zagraniczni  ok. 4 000
 Projekty Study in Lublin, Europejski Uniwersytet Wschodni, Spacery Lublin z Duszą
 Strona www  http://www.lublin.eu/

 

KATOLICKI UNIWERSYTET W RUŻOMBERKU (SŁOWACJA)

 Rok założenia  2000
 Wydziały
 • Faculty of Theology
 • Faculty of Arts and Letters
 • Faculty of Education
 • Faculty of Health
 Studenci  ok. 7 700
 Studenci zagraniczni  ok. 3 600
 Prowadzone programy  Erasmus+,CEEPUS,
 Studia w językach obcych  
 Strona www  http://www.ku.sk/en/

 

UNIWERSYTET MYKOLASA ROMERISA (LITWA)

 Patron  Mykolas Romeris
 Rok założenia  2004
 Wydziały
 • Faculty of Law
 • Faculty of Politics and Management
 • Faculty of Social Welfare
 • Faculty of Economics and Finance
 • Faculty of Public Security
 • Business and Media School
 Studenci  ok. 15 000
 Studenci zagraniczni  ok. 500
 Prowadzone projekty  Erasmus+, Twinning, NORDPLUS, SOCTECH, Erasmus Mundus EMP-AIM, INTERREG IVC, Tempus;
 Studia w językach obcych
 • Informatics and Digital Contents
 • Financial Economics
 • Psychology
 • Social Work
 • Tourism Management and Heritage
 • ESP and 2nd foreign language
 • European and International Business Law
 • Business Informatics
 • Social Work With Children And Youth
 • International Law
 • Communication and Creative Technologies
 • Financial Markets
 • Electronic Business Management
 • EU Law and Governance
 • Work and Organizational Psychology
 • Social Technology Management
 Strona www  http://www.mruni.eu/en/

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (POLSKA)

Patron  Jan Paweł II
Rok założenia 1918
 Wydziały
 • Wydział Teologii
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • Wydział Filozofii
 • Wydział Nauk Humanistycznych
 • Wydział Nauk Społecznych,
 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
 • Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Studenci  ok. 14 000
Studenci zagraniczni  ok. 600
Prowadzone programy

Erasmus, MOST, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Europejski  Uniwersytet Wschodni, Welfare for Improved Social Dimension of Education;

Studia w językach obcych
 • Cognitive Science
 • Philosophy
 • European Studies
 • Biotechnology
 • Philosophy
 • Philosophy - John Paul II Philosophical Studies
 • European Studies
 • Philosophy
 • Canon Law
 • Theology
Strona www  http://www.kul.pl/

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (POLSKA)

Patron
Maria Curie-Skłodowska
Rok założenia
1944
Wydziały
 • Artystyczny
 • Biologii i Biotechnologii
 • Chemii
 • Ekonomiczny
 • Filozofii i Socjologii
 • Humanistyczny
 • Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Nauk o Ziemi i Gospodarki Wewnętrznej
 • Pedagogiki i Psychologii
 • Politologii
 • Prawa i Administracji
 • Zamiejscowy w Puławach
Studenci ok. 21 000
Studenci zagraniczni
ok. 1100
 Prowadzone programy 

Erasmus, CEEPUS, MOST, eLene4work: Learning to learn for new digital soft skills for employability, Europejski  Uniwersytet Wschodni, Studia podyplomowe – Prawne instrumenty ochrony środowiska;

Studia w językach obcych
 • Applied Linguistics
 • Business Management
 • Science and Technology
 • Tourism Management
 • Chemistry
 • Graphic Arts
 • International Relations
 • Doctoral Studies in Literature and Linguistics
 • English Studies
Strona www http://www.umcs.pl/pl/

 

POLITECHNIKA LUBELSKA (POLSKA)

Rok założenia 1953
Wydziały
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Inżynierii Środowiska
 • Wydział Zarządzania,
 • Wydział Podstaw Techniki
Studenci ok. 10 000
Studenci zagraniczni ok.400
 Prowadzone programy

Erasmus, CEEPUS, MOSTECH, Europejski  Uniwersytet Wschodni, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Erasmus Mundus Cruz del Sur, PROMIS ;

Studia w językach obcych

 • Power and Measurement
 • Mobile Application Development
 • Mobile Systems and Information Network
 • Entrepreneurship Management
 • Sustainable Building in Engineering Practice
 • Architecture/Diagnosis and Repair of Buildings
 • Civil Engineering/Ecological Engineering in Transport Infrastructure
 • Civil Engineering/Engineering Structures and Ecological Engineering
 • Mechanical Engineering and Machine Building
Strona www  http://www.pollub.pl/

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 18-01-2016
 
Odwiedziło nas : 12696435 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska