Nabór/ Application


Informujemy, że nabór na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w kolejnym roku akademickim (semestr zimowy i letni) trwa od 1 do 31 marca oraz dodatkowo na semestr letni od 1 do 31 października

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, zasadami finansowymi, zasadami realizacji i listą umów oraz przewodnikiem Krok po kroku.

Student/ uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Należy pamiętać, że oprócz zgłoszenia w Politechnice Lubelskiej, student wysyła swoją aplikację także do uczelni partnerskiej. Daty przyjmowania zgłoszeń każda uczelnia ustala indywidualnie!

 

Pytania? Napisz do Doroty Tylus (d.tylus@pollub.pl)


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 26-11-2017
 
Odwiedziło nas : 12695947 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska