Zasady kwalifikacji 2015/16


UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW UCZELNI  W CELACH SZKOLENIOWYCH

ORAZ W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

 

MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (UKRAINA)

 

W kwalifikacji na wyjazdy/przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych oraz w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+ (mobilność z krajami partnerskimi) mogą brać udział pracownicy instytucji wysyłającej.

 Aby wziąć udział w kwalifikacji należy:

·         uzupełnić Indywidualny program szkolenia lub nauczania (Staff Mobility for Training/Teaching Mobility Agreement) oraz uzyskać potwierdzenie instytucji przyjmującej,

·         Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd/przyjazd w programie jest ocena programu nauczania/szkolenia, który powinien zostać uzgodniony z instytucją przyjmującą. Indywidualny program nauczania określa zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty, natomiast indywidualny program szkolenia określa zakładane cele i rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Wzory dokumentów znajdują się na stronie Biura Wymiany Międzynarodowej, pod adresem http://bwm.pollub.pl/FormurzeKA107.pl

·         Przy kwalifikacji pracownika na wyjazd będzie brana pod uwagę długość stażu pracy w instytucji wysyłającej oraz znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia/szkolenie;

·         W przypadku pracowników naukowych dodatkowymi kryteriami będą: kompetencje w nauczaniu międzynarodowych grup studentów; natomiast dla pracowników administracji dodatkowym kryterium będzie oczekiwany wpływ szkolenia za granicą na rozwój zawodowy;

·         Pierwszeństwo przy kwalifikacji pracowników spełniających w/w kryteria w równym stopniu, będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy; pracownicy, którzy działają na rzecz umiędzynarodowienia Uczelni; pracownicy zaangażowani w sprawy związane z wymianą studencką w Uczelni oraz pracownicy, którzy nawiązali współpracę z uczelniami partnerskimi na Ukrainie;

·         Decyzję o zakwalifikowaniu pracownika naukowego/administracyjnego na wyjazd podejmuje Prof. dr hab. Marzenna Dudzińska, Prorektor ds. Nauki, natomiast potwierdzeniem kwalifikacji pracownika na przyjazd do Politechniki Lubelskiej jest podpis Koordynatora ds. Wymiany lub kierownika odpowiedniej jednostki, do której aplikuje pracownik.

 

Uzupełnione formularze należy złożyć w Biurze Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej.

1.      Termin składania zgłoszeń upływa 15 listopada 2015 r.

2.      Potwierdzeniem kwalifikacji pracownika na wyjazd jest podpis Prorektora ds. Nauki który jest złożony na Indywidualnym programie szkolenia/nauczania uzgodnionym z instytucją przyjmującą.

 


Zasady kwalifikacji mobilności pracowników uczelni w celach szkoleniowych oraz w celu prowadzenia zajęć w roku akademickim 2015/16 (mobilność z Ukrainą) Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 12-10-2015
 
Odwiedziło nas : 12696692 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska