Rozliczenie wyjazdu w celach szkoleniowych

Procedura rozliczenia wyjazdu pracownika w celach szkoleniowych

Przed wyjazdem:

1. Złożyć formularz zgłoszeniowy online http://bwm.pollub.pl/stt-pl-fz.pl

2. Złożyć w BKM uzupełniony i podpisany przez przełożonego formularz aplikacyjny,

3. Złożyć w BKM uzupełniony i podpisany przez instytucję przyjmującą (wraz z pieczątką) Indywidualny program szkolenia (Staff Mobility for Training Mobility Agreement), w dokumencie należy wskazać daty wyjazdu oraz ilość dni pobytu na szkoleniu, należy uzupełnić dane osobowe, dane instytucji przyjmującej oraz program szkolenia. Dokument należy uzupełnić na komputerze.

4. Uzupełniony i podpisany Wniosek skierowanie w ramach programu Erasmus Plus,

5. Uzupełniona i podpisana przez wyjeżdżającego pracownika Umowa finansowa na wyjazd szkoleniowy pracownika,

6. Pracownik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i NNW na czas delegacji w celach szkoleniowych.

Po powrocie:

1. Zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia ze wskazaniem daty rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia (bez podróży), jak również celu odbytego szkolenia (w zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja, że pracownik odbył szkolenie w ramach programu Erasmus Plus), na zaświadczeniu powinien znajdować się podpis i pieczęć instytucji przyjmującej -  w ciągu 14 dni po powrocie,

2. Uzupełniony formularz Sprawozdania z wyjazdu służbowego za granicę -  w ciągu 14 dni po powrocie,

3. Złożyć Raport-ankietę online, do którego link zostanie wysłany na adres email wskazany w umowie finansowej. Raport należy złożyć w ciagu 7 dni od jego otrzymania. W przypadku, gdy pracownik nie otrzyma wezwania do złożenia raportu należy niezwłocznie poinformować BKM.

 

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 05-12-2016
 
Odwiedziło nas : 12695924 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska