Politechnika w projekcie


Politechnika Lubelska  w projekcie Europejski Uniwersytet Wschodni:

  • Wizyta studyjna w Lublinie - maj 2015

W dniach 10-16 maja 2015 roku odbyła się w Lublinie wizyta studyjna przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku (Słowacja) oraz Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie (Litwa). W ramach wizyty reprezentanci uczelni zagranicznych wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w dniu 14 maja 2015 roku w Politechnice Lubelskiej. Goście wysłuchali prezentacji prof. dr hab. Marzenny Dudzińskiej, Prorektora ds. Nauki oraz dr hab. inż. Alicji Siuty-Olchy, prof. PL, Prodziekana ds. Rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska PL, a także przedstawicieli jednostek Politechniki, w tym: Biblioteki, Biura Karier, Biura Rozwoju, Promocji i Kooperacji, Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Biura Wymiany Międzynarodowej. Ponadto w ramach spotkania odbyła się dyskusja dot. dobrych praktyk, a przedstawiciele uczelni z Litwy i Słowacji zwiedzili kampus PL, w tym bibliotekę i jeden z wydziałów. Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie  znajduje się na stronie projektu.

  • Raport nt. istniejących rozwiązań i dobrych praktyk - październik 2014 - czerwiec 2015

Raport dotyczy istniejących rozwiązań i dobrych praktyk związanych z ofertą edukacyjną i pozaedukacyjną dla studentów z zagranicy, które możliwe będą do zaadoptowania w Lublinie. Badania do raportu zostały przeprowadzone metodą desk research - przeanalizowano 10 uniwersytetów usytuowanych w krajach Unii Europejskiej. Do analizy wybrano: Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet w Splicie, Uniwersytet w Murcji, Uniwersytet w Tartu, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet Masaryka, Uniwersytet w Zittau, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie  oraz Ryski Uniwersytet Techniczny. Dokument omawia zagadnienia podzielone na  cztery kategorie: sprawy akademickie studentów zagranicznych, sprawy nieakademickie studentów zagranicznych, polityki internacjonalizacji uczelni, kwestie związane ze studentami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Przeprowadzeniem badań oraz utworzeniem raportu zajęli się pracownicy Biura Wymiany Międzynarodowej PL. Raport dostępny jest poniżej.

  • Wizyta studyjna na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie - wrzesień 2015

Pracownicy Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej wzięli udział w wizycie studyjnej z warsztatami zorganizowanej w dniach 13–19 września 2015 roku w Wilnie przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa. W ramach działania obserwowali dobre praktyki stosowane w uczelni partnerskiej oraz zapoznali się z rekomendacjami ekspertów zagranicznych w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Zgromadzili także materiały niezbędne do utworzenia raportu z wizyty studyjnej. Ponadto pracownicy BWM zaprezentowali Politechnikę Lubelską, przedstawili raport z istniejących rozwiązań i dobrych praktyk oraz przedstawili założenia powstającej w Wydziale Inżynierii Środowiska PL specjalizacji w języku angielskim. Wzięli również udział w sesjach pytań i odpowiedzi, indywidualnych spotkaniach z przestawicielami Uniwersytetu Mykolasa Romerisa oraz dyskusji dotyczącej wniosków z wizyty studyjnej oraz rekomendacji ze strony partnerów zagranicznych.

  • Raport nt. wizyty studyjnej w Wilnie - październik 2015

W październiku 2015 pracownicy Biura Wymiany Międzynarodowej sporządzili raport z wizyty studyjnej z warsztatami zorganizowanej w dniach 13–19 września 2015 roku w Wilnie przez Uniwersytet Mykolasa Romerisa. Raport zawiera sprawozdanie z przebiegu wizyty, dobre praktyki stosowane przez instytucje partnerskie (m. in. Uniwersytet Mykolasa Romerisa oraz Urząd Miasta Wilno), rekomendacje ekspertów zagranicznych oraz wnioski i zalecenia. Dokument ma przyczynić się do wdrożenia w Lublinie oraz w lubelskich uczelniach rozwiązań, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną i pozaedukacyjną skierowaną do studentów zagranicznych, a także pomóc w utworzeniu nowych kierunków studiów i specjalizacji oraz w usprawnieniu wspólpracy uczelni wyższych z samorządem. Raport dostępny jest poniżej.

  • Wizyta studyjna w Rużemberoku - listopad 2015

W dniach 22-28 listopada 2015 roku pracownicy Biura Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej uczestniczyli w III wizycie studyjnej w ramach Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego. Organizatorem był Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Słowacja).W trakcie wizyty pracownicy BWM obserwowali dobre praktyki stosowane w uczelni partnerskiej, zwiedzili kampusy Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku oraz Technicznego Uniwersytetu w Koszycach, a także wzięli udział w dyskusji podsumowującej spotkanie. Ponadto, w ramach działań upowszechniających projekt, p. Małgorzata Wilczyńska udzieliła wywiadu dla uniwersyteckiej telewizji studenckiej. Jednym z ciekawszych punktów programu było spotkanie ze studentami Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku biorącymi udział w programach mobilnościowych - zarówno przyjeżżającymi jak i wyjeżdżającymi. Spotkanie umożliwiło zapoznanie się z doświadczeniami i opiniami uczestników mobilności, odniesienie się do których pozwoli uatrakcyjnić powstającą specjalizację dla studentów zagranicznych. Raport z wizyty studyjnej z warsztatami w Lublinie  znajduje się na stronie projektu.

  • Opracowanie materiałów i stworzenie kierunku studiów w języku angielskim - lipiec 2015 - marzec 2016

 Od lipca 2015 Politechnika Lubelska prowadziła prace nad opracowaniem materiałów i stworzeniem nowej specjalizacji na studiach drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska - Sustainable Building. W trakcie prac przygotowane zostały m.in. treści i efekty kształcenia dla specjalizacji w języku angielskim, której założeniem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę z zakresu rozwiązań konstrukcyjnych budynków pasywnych. Uchwałą nr 19a/2015 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska zaakceptowano program studiów i uruchomienie specjalności od lutego 2017 r. Więcej informacji (w języku angielskim) na temat specjalizacji znajduje się tu. Informacje dotyczące aplikacji oraz opłat dostępne są na stronie uczelni.    

  • Konferencja podsumowująca wyniki projektu oraz promująca jego rezultaty - wrzesień 2016

W dniu 30 września 2016 roku pracownicy Poliechniki Lubelskiej i uczelni partnerskich wezmą udział w konferencji podsumowującej projekt Europejski Uniwersytet Wschodni i będącej częścią Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej organizowanego przez Urząd Miasta Lublin. Pan Dr Mariusz Skwarczyński, adiunkt w Katedrze Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Wydziału Inżynierii Środowiska, oraz p. Małgorzata Wilczyńska, pracownik BWM, będą uczestniczyć w panelu dyskusyjnym zatytułowanym Europejski Uniwersytet Wschodni. Panel będzie podsumowaniem rezultatów projektu. Dyskusja pozwoli na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących przede wszystkim współpracy Uczelni z Miastem Lublin oraz utworzenia nowej specjalności Zrównoważone budownictwo/Sustainable Building w Wydziale Inżynierii Środowiska. Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod tym linkiem.


Raport nt. istniejących rozwiązań i dobrych praktyk Pobierz
Raport z wizyty studyjnej z warsztatami zorganizowanej w dniach 13–19.09.2015 w Wilnie Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 07-11-2016
 
Odwiedziło nas : 12695758 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska