Zasady finansowania 2015 2016

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ obowiązujące w roku 2015-2016

Informujemy, że zgodnie z uczelnianymi zasadami finansowania wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia – w ramach programu Erasmus+ obowiązującymi w roku 2015/2016 ustalono listę studentów, którzy mają prawo do otrzymywania „dodatku socjalnego” w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2015/2016. Ww. studentom przyznaje się ”dodatek socjalny”  odpowiednio z dniem 15.05.2015 (16.11.2015 w przypadku studentów zakwalifikowanych w ramach dodatkowego naboru ogłoszonego w dniu 14.04.2015) lub 15.12.2015 z mocą obowiązującą od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania ustalonego w umowie na wyjazd stypendialny pomiędzy Politechniką Lubelską a studentami. Studenci, których dotyczy ta sytuacja zostali poinformowani o przyznaniu dodatku i dalszej procedurze. 


KOMUNIKAT dot. UCZELNIANYCH ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH Pobierz
Komunikat dot. uczelnianych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych. Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus Plus obowiązujących w roku akademickim 2015/2016 Pobierz
Komunikat dot. uczelnianych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych. Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus Plus obowiązujących w roku akdemickim 2015/2016 Pobierz
Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ obowiązujące w roku akademickim 2015_2016 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 05-03-2018
 
Odwiedziło nas : 9910557 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska